Вредите от алкохола

29 юни 2012
·
24
·
1,068
·
134
·
113

Вредите от алкохола и всичко свързано с неговото въздействие върху организма...
 

Основни концепции в токсикологията

07 юни 2011
·
32
·
1,094
·
133
·
143
·
90

Видове токсично увреждане на организмите. Предмет на токсикологията. Изучава токсичния ефект на химичните вещества върху живите организми...
 

Хранителни отравяния


Заболявания, предавани чрез хранителни продукти - салмонеза, ботулизъм, отравяния с гъби, отравяния с фасул, фавизъм, отравяне с покълнати картофи и други...
 

Организация на медицинското осигуяване на населението при крупна химическа авария. Зони в ОХЗ.

10 дек 2012
·
20
·
1,102
·
68
·
78
·
38

Промишлената авария е внезапна технологична повреда на машини, съоръжения и агрегати, съпроводена със спиране или сериозно нарушаване на технологичния процес, с взривове къртене на стени и събаряне на сгради, образуване на пожари, замърсяване....
 

Токсикология на въглероден окис


Въглеродният оксид (въглероден окис) е газ без цвят и мирис. Той е по-лек от въздуха. Във вода малко се разтваря, но не взаимодейства химически с нея...
 

Токсиканти от растителен произход

13 ное 2012
·
53
·
3,224
·
79
·
94
·
26

Много растения са производители на биологично-активни химически вещества, повечето от които в малки дози имат лечебно действие, но в големи дози са силно отровни или канцерогенни и увреждат организма или предизвикват смърт...
 

Ботулизъм

23 апр 2012
·
24
·
547
·
20
·
28
·
18

Определение: особена форма на хранителна интоксикация, протичаща с паралитични прояви от страна на нервната система...
 

Токсоплазмоза


Токсоплазмозата - какво представлява, какво причинява, начини за лекуване....
 

Наркотични вещества


Наркотични вещества. Видове, ефекти и зависимост...
 

Ибупрофен


Лекция по токсикология за тема нежелани ефекти на ибупрофен за студенти по фармация за четвърти курс...